Aruanne vallarahvale – eriolukord ja tõhus töö

Valga vallas võimul oldud aastal 2020/21:

 • algatasime kümneid arendusprojekte
 • tõime valda lisarahastust
 • arendasime osalusdemokraatiat

 

13.03.2020 – moodustasime Valgas uue võimuliidu. Samal päeval algas Eestis koroonapandeemia tõttu eriolukord ning kogu aasta märksõnaks ja tegevuse oluliseks mõjutajaks sai koroona. Ühtlasi andis see võimaluse taotleda lisainvesteeringuid piirangutest tulenevate kahjude leevendamiseks ja kriisist väljumise kiirendamiseks. Toetuse jaotamisel lähtusime piirkondlikest eripäradest ja valdkond‐ likust tasakaalust, võttes arvesse kogukondade ja huvigruppide ettepanekuid.

 

Lisainvesteeringud

 • Tartu-Pika tn ringristmiku ehitus; 
 • Valga linna bussipaviljonide hange ja renoveerimine; 
 • Koerte jalutusväljaku ehitamine Pedeli virgestusalale; 
 • Hargla kultuuri- ja noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine;
 • Militaarmuuseumi sõjatehnika säilitamiseks varikatuse projekteerimine ja ehitamine; 
 • Tsirguliina ja Valga korvpalliväljaku ehitamine; 
 • Jäätmemajad kalmistutele; 
 • Hargla kooli sisetööd jne.

 

Uus vallavõim seadis oma tegevussuundadeks:

 • Eelarve revisjon ja innovatsioon – eelarve kulude-tulude seis on reaalajas kõigile nähtav; tulu- ja kulujuhtide õigused ja kohustused on piiritletud. •
 • Struktuurimuudatused – ühtsesse teenistusse koondati vallavara haldus ja hooldus, nelja asevalla‐ vanema asemel kaks, mille tulemuseks kokkuhoid ca 80 000 eurot aastas.
 • Kaasava eelarve algatamine vallaelanike kodanikuaktiivsuse, kogukonnatunde ja kaasatuse suurendamiseks.

 

Suuremad ettevõtmised 2020/21

• Valga-Valka linnasüdame ehitus sai alguse märtsis 2020. Detsembriks uuenes kesklinna avalik ruum ja kaht linna ühendav jalakäijate tänav.

• Valga ujula laienduse ja veekeskuse projekteerimine – kauaoodatud suurprojekt. Kergliiklustee projekteerimishange Pedeli ja Priimetsa terviseradade ühendamiseks.

• Teede remont riigi toetusega: Lõuna, J. Kuperjanovi ja Metsa tn.

• Pika, Petseri, Roosi ja Soo tn vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine Valgas.

• „Kurepesa“ hoone (Kungla tn) renoveeriti põhjalikult märtsi lõpuks.

• Pindamistööd Pärnu, Nurme, Perve, Tööstuse ja Roosi–Viadukti tänaval.

• Jaanikese motokompleksi arendamise 1. etapi hange (valgustuse, kastmissüsteemi, sõidukite pesuplatsile õlipüüduri rajamise põhiprojekt ja teede pindamine).

• Vabaduse 13 hoonekompleksi renoveerimine Priimetsa Koolile – valla viimaste aastate suurimaid investeeringuid ca 4 mln euroga.

• Kuperjanovi 12 hoone restaureerimine („Lõvidega maja“) – Muinsuskaitseametilt aastapreemia.

• Valga veekeskuse projekteerimislepingu pidulik allkirjastamine raekojas 18.11.

• Pedeli I ja II paisjärve puhastamise ja süvendamise algatamine.

• Vallaelanikuks registreerimise kampaania.

• Lüllemäe Põhikooli juurde madalseiklusraja ja universaalspordiväljaku rajamise toetamine.

• Teede taastusremont, tolmuvaba katte alla kokku 5605 m2. Tööstus- ja ettevõtlusalade tugitaristu nüüdisajastamine (üle 1,2 mln eurose projekti lõpuleviimine).

• Ramsi vesiveski konserveerimine.

• Kesk tn 19 hoone („Kollane maja“) restaureerimine.

• Noortekeskuse projekteerimiseks vahendite planeerimine.

• Pedeli rannamaja renoveerimine.

• Vabaduse tn ümberkujundamise projekti rahvaarutelu.

• Jaanikese discgolfi raja projekteerimise hange.

• Tänavavalgustus kogu vallas aasta lõpuks LED-tehnoloogiale.

• Valla arengukava kinnitamine.

• Valga tööstusalade jt ettevõtjatega arutelud.

• Hallatavate asutuste arengukava avalik väljapanek.

• Valga valda tutvustavate videote valmistamine.

• Suurejäätmete kogumisringi korraldamine üle valla.

• Lasteaed Buratino piirdeaia ehitamine.

• Tuleohutuse parendustööd puudust kannatavatele leibkondadele.

• Tsirguliina koolile õppevahendite ja mööbli ost.

• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine Tsirguliinas.

• Lüllemäe kooli remonttööd.

• Lüllemäe reoveepuhasti projekteerimise algatamine.

• Valga spordihalli heitepuuri ost ja paigaldus.

• Jalgpallihalli ehitusprojekti algatamine.

• Pedeli-äärse rannavolle ja käsipalliväljaku ehitusprojekti algatamine.

• Puuetega inimeste eluruumide kohandamine.

• Spordi-, kultuuri- ja noorteühenduste toetamine.

• Koostööleping sihtasutusega Tartu 2024 kultuuripealinna programmiga ühinemiseks.

 

Valla 1. lisaeelarve 2021. aastal

Kogumaht ca 891 000 eurot. Keskendus laste turvalisusele ja heakorrale: 

 • Tasuta hommikupuder valla lasteaedades ja -hoidudes käivatele lastele.
 • Lasteaia mänguväljakute uuendamine, hooldamine või rajamine. 
 • Lüllemäel ohtlikult amortiseerunud abihoone lammutamine ja uuendustööd kultuurimaja ruumides. 
 • Tsirguliina rahvamaja ja koolimaja remonditööd. 
 • Valga Töötute Aktiviseerimiskeskusele isolatsiooniruumi rajamine. 
 • Heakorrale lisaraha ca 30 000 eurot. 
 • Pedeli puhkeala valgustus alumise paisjärve ääres. 
 • Säde pargi purskkaevu rajamine.

 

Reservfondist olid kavandatud järgmised investeeringud: Laatre vabaajakeskuse remont, Tsirguliina kooli murureider, Valga Jaani kiriku kella restaureerimine, Valga Keskraamatukogu laenutuskapp, treppronija jm.

See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise ning liikluse analüüsimiseks. Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge